De Das

Met zijn opvallende zwart-wit gestreepte kop is de das (Meles meles) één van onze meest herkenbare zoogdieren. De rest van het gedrongen lichaam is grijs en de poten, keel, nek, borst en buik zijn zwart. De staart heeft een witachtige kleur, maar kan donkerder zijn. Mannen (beren) en vrouwen (zeugen) hebben over het algemeen een vergelijkbaar uiterlijk, hoewel vrouwen meestal iets kleiner zijn. De das is vlijtige graver; de sterke spieren, korte poten en lange klauwen van deze soort helpen deze daarbij.

Hoewel het een bekende soort is, hebben maar weinig mensen dit ongrijpbare nachtelijke zoogdier in zijn natuurlijke habitat gezien. Gedurende de dag zijn dassen inactief en rusten in hun burchten, complexe systemen van ondergrondse tunnels met nesten van droog gras, stro, mossen en dode bladeren, die van generatie op generatie worden doorgegeven. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze overdag foerageren, bijvoorbeeld tijdens hete zomers wanneer er weinig voedsel beschikbaar is. Hoewel ze niet overwinteren, brengen ze tijdens koude perioden in de winter veel tijd door in de burcht en houden ze een winterrust. 

Dassen zijn omnivoren, alleseters; hun voornaamste bron van voedsel is regenwormen, waarvan ze er enkele honderden per nacht worden gegeten. Ze eten ook andere ongewervelde dieren, noten, fruit, kleine gewervelde dieren, bollen en granen. Ze zijn één van de weinige soorten die egels (Erinaceus europaeus) kunnen doden en eten , dankzij hun dikke huid en lange klauwen.

Dassen leven in sociale groepen bestaande uit een aantal volwassen en jonge dieren. Er is meestal een dominant mannetje (beer) en één vrouwtje (zeug) in elke groep, maar soms zijn er, als het voedselrijk territorium betreft, meerdere vrouwtjes in de groep. De dassen markeren hun territorium met mest in putjes die ‘latrines’ worden genoemd en zal zijn territorium fel verdedigen tegen binnendringende dassen. De paring vindt meestal plaats in het voorjaar, maar kan het hele jaar door plaatsvinden. Ongeacht de tijd van het jaar van bevruchting van het ei, wordt de verdere ontwikkeling uitgesteld tot december.  Nesten bevatten tussen 1 en 5 speelse welpen, die geslachtsrijp worden op een leeftijd van ongeveer 2 jaar oud.